Zástupce DG AGRI Mihail Dumitru jednal na Ministerstvu zemědělství o podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020