Vyhodnocení společné kontrolní akce Celní správy ČR

Celníci za pomoci technického vybavení (velkokapacitní rentgen, technologické vozidlo, vysokozdvižná plošina, dohledová aplikace) a služební kynologie objevili a zajistili 80 litrů motorové nafty, 1 000 litrů vína, 1 200 kusů cigaret a dva a půl kilogramu tabáku, vše bez řádných dokladů. Při bezmála stovce kontrol s využitím PC aplikace CEPAN dále celníci vymohli daňové a správní nedoplatky ve výši 4 500 korun. Za nedoložení Eurolicence, nedodržení povinné přestávky a použití cizí karty do tachografu uložili kauce, a to ve výši 140 000 korun. Při kontrolách odhalili i šest běženců ze Sýrie a jednoho řidiče pod vlivem OPL.

Pracovníci Finanční správy během této akce provedli přes 500 šetření, při nichž zabavili daňovým dlužníkům převážené zboží v hodnotě zhruba 4 miliony korun. Neplatiči dále na místě uhradili daňové nedoplatky v částce téměř 700 tisíc korun. Předmětem exekuce byly například dva osobní automobily, 20 tisíc kilo mraženého masa nebo hliníkové ingoty. Pokud dlužníci své daňové nedoplatky neuhradí, budou tyto věci prodány v dražbě a výtěžek bude použit na úhradu těchto nedoplatků.

Kuriozitou této akce byla kontrola osobního vozidla, které bylo příslušníkům Celní správy podezřelé z převozu drog. Prověřováním registrační značky bylo následně zjištěno, že vozidlo patří daňovému subjektu, který má u finančního úřadu daňový nedoplatek ve výši převyšující sto tisíc korun. Subjekt byl pracovníky Finanční správy vyzván k zaplacení tohoto nedoplatku, jinak že dojde k okamžité exekuci vozidla. Dlužník raději celý dluh zaplatil, aby mohl pokračovat v jízdě.

Obdobné kontroly probíhaly i na slovenské straně.

 

 

Vydáno: 17.6.2015

Autor: Celní správa ČR

 
Autor: 
Celní správa ČR
Kategorie: