Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 2015

Zadávací dokumentace bude pro zájemce od 13. srpna 2015.

 

 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

12. srpna  2015

Začátek přijímání návrhů projektů

13. srpna  2015 v 8:00 hodin

Uzávěrka přijímání návrhů

25. září  2015 ve 12:00 hodin

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

16. února  2016

 

 

Materiály se budou přijímat v podatelně Ministerstva zemědělství od 13. srpna 2015
do 25. září  2015 včetně - v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, dne 25. září do 12:00 hod.

Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 16. února 2016 na adrese

 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/

 

Softwarová přihláška pro zpracování návrhů projektů bude dostupná jako součást zadávací dokumentace pro uchazeče na internetové adresehttps://nazv.mze.cz/ po celou dobu soutěžní lhůty.

 

Dne 1. září 2015 od 9,30 hod. se bude na MZe (místnost č. 400) konat „Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 KUS“.

 

Veřejná soutěž byla vyhlášena v internetové verzi Obchodního věstníku.

 

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

 

 

Vydáno: 11.8.2015

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Kategorie: