Účast ÚKZÚZ na zemědělské výstavě Naše pole v Nabočanech

Tradiční dvoudenní celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky Naše pole slavnostně zahájil náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, za účasti předních představitelů zemědělského sektoru. K návštěvníkům promluvil prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman, předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, exministr zemědělství Slovenské republiky Miroslav Belanský a představitelé Pardubického kraje. 

Ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka ve svém projevu zmínil důležitost Seznamu doporučených odrůd (SDO) jakožto objektivního a na firemních zájmech nezávislého nástroje, který je v ČR široce využíván odbornou praxí a pozval návštěvníky na prohlídky pokusů ÚKZÚZ, které zajišťovali naši specialisté.

I přes počáteční nepřízeň počasí výstavu navštívilo mnoho zájemců z odborné i laické veřejnosti. V zázemí stanu ÚKZÚZ mohli návštěvníci získat informace o vlastnostech nových i ověřených odrůd, o způsobu registrace nových odrůd, ochraně odrůdových práv a o správné výživě rostlin. Byla předvedena i kolekce odrůd raných brambor včetně aktuální informace o jejich výnosech. Součástí odborných konzultací byla i oblast rostlinolékařství.

ÚKZÚZ letos zařadil do své prezentace ukázky polních pokusů s odrůdami ze SDO, pšenice (33 odrůd), ječmene (20 odrůd), žita (6 odrůd), triticale (8 odrůd) a z jařin odrůdy brambor.

Vedle těchto pokusů byly nově připraveny i pokusy zaměřené na výživu rostlin – způsoby hnojení digestáty, ES kapalnými hnojivy s mikroprvky, pomocnými půdní látkami, jejichž vlivy si návštěvníci prohlédli na odrůdách pšenice ozimé a ječmene jarního.

Všechny nabízené informace se setkaly s velkým zájmem zemědělské veřejnosti.

 

Vydáno: 12.5.2015

Autor: ÚKZUZ

Autor: 
ÚKZUZ
Kategorie: