Tisková zpráva k vyhlašování výzev MAS v rámci Programového rámce PRV