Připravuje se odborná mise českých firem v oboru zemědělství

Jako alternativu nabízí CzechTrade českým firmám kratší odbornou misi, při které si můžete individuálně zvolit přílet i odlet a ubytování. Součástí programu je B2B workshop, on-line registrace v systému Chance2Meet, návštěva veletrhu a networkingový večer spojený s občerstvením.   

CÍLE AKCE

- Možnost osobně navštívit veletrh AGRITECH 2015 www.agritech.org.il a seznámit se s posledními trendy a technologiemi v oboru zemědělství.

- Organizované B2B setkání s izraelskými firmami odpovídající vašemu profilu - možnost nalezení izraelského partnera pro dlouhodobou obchodní spolupráci.

- Networking zajišťovaný jak organizátorem veletrhu přímo na výstavišti (Chance2Meet) tak v průběhu společenského večera - možnost získání cenných kontaktů ze soukromé a státní sféry.

- Zviditelnění českých firem, produktů, technologií na izraelském trhu.

Další podrobnosti, pozvánky a přihlášky na akci jsou k dispozici na webových stránkách http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-agritech-2015/.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu.

 

 

Vydáno: 22.2.2015

Autor: CzechTrade

Autor: 
CzechTrade