Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020