Pravidla 5.2., záměr b) OPR 2014-2020, 3. výzva, 3. verze