Pravidla 5.2., záměr b) OPR 2014-2020, 12. výzva, 1. verze