Povolení nových geneticky modifikovaných rostlin

 

Evropská komise (EK) povolila v prosinci roku 2011 tři geneticky modifikované (GM) odrůdy kukuřice a jednu odrůdu bavlníku pro použití v potravinách a krmivech. GM odrůdy mohou být dováženy, není však povoleno jejich pěstování. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil tyto rostliny jako nezávadné.

Ministři zemědělství zemí EU se na svém setkání nemohli shodnout na povolení, proto přenechali rozhodnutí EK. Povolení platí na deset let. Potraviny a krmiva s geneticky modifikovanou složkou musí být v EU označeny – za předpokladu, že obsahují více než 0,9 % GM materiálu. V současné době je v EU jako krmivo a potravina povoleno přibližně 40 rostlin.

GM potravinou/krmivem se rozumí potravina/krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy (GMO), sestává z nich nebo je z nich vyrobena. Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU. Uvádění GMO pro použití v potravinách a krmivech na trh EU podléhá velmi přísné regulaci dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003 a dá se říct, že GM potraviny jsou ty nejprověřenější potraviny na trhu. Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dále jedna bakteriální a jedna kvasinková kultura.

V České republice se spotřebitel nejčastěji setká v obchodě s rostlinnými oleji (sójové, řepkové) vyrobenými z GM rostlin. Ve vývoji či v oběhu jsou již potraviny geneticky upravené s vyšší nutriční hodnotou a příznivějším obsahem jednotlivých vitamínů, s vyváženým složením mastných kyselin, s lepší údržností či se zvýšeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 atd. Transgenní plodiny odolávající abiotickým stresům (např. sucho, chlad, zasolení půd či nedostatek světla) nám možná v budoucnu pomohou udržet nízké ceny a dostatek potravin.

Zdroj: ÚZEI

 

Kategorie: