Počet držitelů značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR se rozrůstá

Pro zlepšení orientace spotřebitele na trhu a podporu českých potravin začala Potravinářská komora ČR od roku 2011 prosazovat označení potravinářských výrobků, které zaručuje nejen zpracování na území České republiky, ale také příslušný podíl české suroviny ve výrobku. Značka „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“, jejíž držitelem je v tuto chvíli již 52 společností a celkový počet výrobků, které mohou značku nést na svém obalu, je více než 1200 se těší příznivému ohlasu jak z řad spotřebitelů, tak také samotných výrobců potravin.  Užívání značky na výrobku povoluje prezident nebo viceprezident Potravinářské komory ČR po předchozím schválení výkonnou radou Potravinářské komory ČR. Splnění a dodržování všech stanovených podmínek posuzuje hodnotitelská komise, ve které jsou zástupci Potravinářské komory ČR, dozorových orgánů i ministerstva zemědělství.

Paní Jana Fialová z Kavárny Chotěboř, která se specializuje na výrobu dortů vyráběných především ze surovin od českých výrobců, obdržela oprávnění k užívání loga Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR v kategorii pekařských a cukrářských výrobků pro své svatební koláčky. Po udělení certifikátu uvedla, že za již relativně krátkou dobu, kdy vešlo ve známost získání tohoto ocenění, zaznamenali 50% nárůst jejich prodeje. „Rádi bychom i nadále usilovali o rozšíření portfolia oceněných výrobků a tím ukázali i ostatním drobným podnikatelům, že zákazníci ocení a dají přednost tradici a kvalitě českých potravin před průmyslově vyráběnými a dováženými produkty,“ dodala paní Fialová. 

Druhou oceněnou firmou byla společnost FrostFood a.s., která obdržela oprávnění užívat logo Českého výrobku – garantováno Potravinářskou komorou ČR na celé portfolio výrobků. Tato společnost, známá pod značkou Don Peppe, je jedničkou na domácím trhu zmrazených knedlíků a úspěšně exportuje na evropský trh, jako je např. Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko či Velká Británie. Při výrobě zmrazených knedlíků, taštiček a šišek klade důraz na tradiční receptury, kvalitní suroviny a jednoduchou přípravu.

Značka „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ je udělována na dobu tří let. Výrobky, které značku získaly, jsou v průběhu této doby namátkově kontrolovány a pokud jsou zjištěny závažné nedostatky, může dojít k odebrání značky danému výrobku.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D., tisková mluvčí PK ČR

Tel.: +420 296 411 196,  e-mail: stolcova@foodnet.cz

 

Další informace a odkazy naleznete na internetové adrese: http://www.foodnet.cz

 

TZ_PK_CV_12_12_2013.rtf [1.11 MB]

 

 

Vydáno: 12.12.2013

Autor: PK ČR

Autor: 
Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D., tisková mluvčí PK ČR