PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší logo pro české cechovní normy

V měsíci srpnu spustila Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny po více než roce přípravných prací zcela nový systém cechovních norem pro kvalitní potravinářské výrobky. Celý systém ideově vycházející z bývalých československých státních norem, později československých norem a současných českých technických norem (ČSN) pro potravinářské výrobky a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity. Ty dále rozvíjí tak, aby byla pro spotřebitele zajištěna nadstandardní jakost výrobku, srozumitelnost složení a ověřitelnost parametrů ve veřejně dostupné knihovně norem. České cechovní normy v krátké době naleznete na prozatímních stránkách knihovny Českých cechovních norem, kterou spravuje Potravinářská komora České republiky.

Grafický návrh by neměl být v rozporu s platnými právními předpisy a neměl by znevažovat dobrou pověst českých potravin.

 

Vydáno: 16.9.2015

Autor: PK ČR

Autor: 
Potravinářská komora ČR