O případu týrání norků

Kontrolou provedenou na základě podnětu podaného ošetřující veterinární lékařkou bylo zjištěno, že pachatelé pronikli do areálu farmy přes plechový plot, na němž zanechali nápis ALF, tedy zkratku, kterou používá organizace Animal Liberation Front. Na norky umístěné v pěti řadových klecích byla zjevně postřikována tmavě růžová barva ve spreji. Různě lokalizované barevné skvrny byly nalezeny jak na klecích, tak na samotných zvířatech.

Někteří jedinci i přes následné omytí zůstali v době kontroly stále růžoví od použité barvy. Zvířata, která sprej zasáhl do očí, vykazovala poruchy zraku (výtok z očí, slepená oční víčka), jinak byla vitální. Ke dni kontroly (10. srpna) uhynulo s největší pravděpodobností následkem stresu 11 chovných jedinců, ke 12. srpnu uhynuli další dva jedinci (celkem 9 samců a 4 samice).

Tím, že neznámý pachatel bezdůvodně vyvolal chovaným norkům nepřiměřené působení stresového vlivu chemické povahy, bylo shledáno porušení § 4, odst. 1, písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za což hrozí pachateli pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Státní veterinární správa upozorňuje, že je zcela nepřípustné řešit osobní přesvědčení o tom, že nějaký chovatel týrá zvířata, útoky na chov a naopak tím chované jedince týrat.

V případě, že pojmou občané podezření na týrání, mohou podávat, nejlépe písemnou formou, oznámení a podněty k šetření příslušnému obecnímu úřadu, Státní veterinární správě, resp. místně příslušné krajské veterinární správě, Policii ČR, příp. státnímu zastupitelství.

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání projednávají orgány ochrany zvířat ve správním řízení. Trestní činy pak vyšetřují orgány činné v trestním řízení a projednávají je soudy.

 

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

 
 
Vydáno: 17.8.2015
Autor: SVS ČR

 

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: