O nákazové situaci v Evropě

Ve Francii byl 11. září potvrzen případ katarální horečky ovcí v departementu Allier, následně se objevilo dalších 15 případů ve stejném okrese a také dvě nakažená zvířata v sousedním departementu Puy-de-Dôme. Francie přijala příslušná opatření včetně monitoringu výskytu vektorů (krevsající hmyz – tiplíci). Naposledy byla nákaza ve Francii potvrzena v září roku 2013.

O týden dříve bylo toto onemocnění potvrzeno také na sedmi hospodářstvích v Rumunsku. Všechny potvrzené případy se týkají domácích malochovů. Nové případy katarální horečky hlásí také Maďarsko a Itálie.

K poslednímu případu výskytu katarální horečky ovcí na území ČR došlo v roce 2009. Nákazu se podařilo eliminovat především díky plošné vakcinaci skotu staršího tří let, ovcí a koz v letech 2007 až 2011.

V Rumunsku bylo v září potvrzeno další ohnisko infekční anémie koní. Rumunsko má s výskytem tohoto onemocnění dlouhodobě problémy. Jelikož se v průběhu letošního roku vyskytlo několik ohnisek tohoto pro koně mnohdy smrtelného onemocnění v nedalekém Maďarsku a také v Německu, zpřísnila od června SVS podmínky pro svody koní.

Pobaltské státy (Litva, Lotyšsko a Estonsko) hlásí nové případy afrického moru u volně žijících prasat. Slovinsko má po jedenácti letech nový případ bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav.

Příznivou nákazovou situaci v České republice potvrzují mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). V roce 2014 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat, slintavky a kulhavky. ČR v letošním roce rovněž získala status země prosté malých přežvýkavců a země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, pomáhá českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích.

Udržení získaných statusů znamená soustavné a trvalé dodržování určitých preventivních postupů a opatření (např. monitoring či vakcinace). S tím je spojeno i zajištění trvalé kontroly dodržování všech opatření souvisejících s prevencí zavlečení nákaz, jako jsou pravidla pro přesuny zvířat a dodržovaní zásad biologické bezpečnosti.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

 

Vydáno: 24.9.2015

Autor: SVS ČR

Autor: 
PK ČR
Kategorie: