Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017