Ministr zemědělství: Chci jednoduchou a spravedlivou Společnou zemědělskou politiku, zodpovědnou k životnímu prostředí