Ministerstvo zemědělství připravilo další aktualizaci interaktivního nástroje pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy