Memorandum o spolupráci urychlí ukončení činnosti státních podniků v likvidaci

Memorandum vyjasňuje možnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzít, v případě veřejného zájmu na takovémto řešení, zbývající nemovitý majetek státních podniků v likvidaci. Daná situace může nastat zejména tehdy, pokud dokončení likvidace brání například obtížně prodejná aktiva, nebo je podnik jinak zatížen. Zda jde o veřejný zájem, bude v konkrétních případech posuzovat pracovní skupina tvořená zástupci všech dotčených subjektů. Navržený postup výrazně urychlí proces likvidace a přispěje k úspoře finančních prostředků. Současně zajistí široké odborné zázemí pro další hospodaření s takto převedeným majetkem.

Efektivnímu hospodaření také pomůže stanovení jasné odpovědnosti při dohledávání majetku stále evidovaného na zaniklé státní subjekty. Mezi Státním pozemkovým úřadem a Úřadem pro zastupování státu se tak zamezí možným duplicitám v jejich činnosti při aplikaci zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a při výkladu zákona o půdě.

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Vydáno: 11.8.2015

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Kategorie: