Kurz obecných zemědělských činností

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.

 

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech v současné době otevírá "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celkovou dotací 300 hodin pro uchazeče bez jakéhokoliv vzdělání. Úspěšné absolvování tohoto rekvalifikačního kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří nedosáhli požadovaného odborného zemědělského vzdělání v soustavě středních a vysokých škol.

Termín zahájení kurzu je 5. 10. 2013 v 8:45 v budově školy.

 

 

 

 

 

                                                             

 Vydáno: 24.9.2013

Autor: ÚZEI, Agronavigátor

Autor: 
Ing. Vladislav Smolík