Kontrola dovozu potravin a krmiv do Evropské unie

Vzhledem k počtu změn v příloze I nařízení 669/2009/ES je nařízením 1277/2011/EU příloha I zcela nahrazena. Některé položky dovozu z Argentiny, Dominikánské republiky, Egypta a Indie a Thajska se vypouštějí nebo se snižuje četnost kontrol nebo se upřesňují.

Upřesňují se některé položky pro dovoz z Thajska (čerstvé papričky), z Indie (doplňkové látky a premixy pro krmiva), z Dominikánské republiky, Egypta a Thajska.

Výskyt závad při dovozu potravin a krmiv jiného než živočišného původu je přezkoumáván pravidelně a mění se přitom položky zařazené na seznam pro zpřísněnou kontrolu a četnost kontrol. Předcházející nařízení 1099/2010/ES (účinnost od 1. ledna 2011) změnilo přílohu I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádělo nařízení Evropského parlamentu a Rady 882/2004/ES.

Šlo rovněž o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu z třetích zemí. Podle této novely bylo např. požadováno kontrolovat aflatoxiny v 10 % dodávek arašídů z Argentiny a Brazílie, hliník v 10 % čínských nudlí, pesticidy v 50 % vyjmenovaných druhů zeleniny z Dominikánské republiky, ochratoxin A v 50 % rozinek z Uzbekistánu, barviva Sudan v 20 % určitých druhů koření z vybraných zemí.

O změnách nařízení (s odkazy na ně) a aktualizacích seznamu EU informují webové stránky http://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualizace-seznamu-pro-rezim-zprisnene-kontroly-dovozu.aspx