Komplexní pozemkové úpravy Medlešice - projednání návrhu nového uspořádání pozemků