Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka - HDP: návrat do hvězdných časů

Na detailní strukturu tohoto skvostného vývoje si budeme muset počkat dva týdny do 28. srpna, kdy tato bude oficiálně představena - lze však podle dosavadního vývoje tušit, že na tomto výsledku se pozitivně podílejí všechny složky poptávky a česká ekonomika se tak opět stala dobře fungujícím strojem, na jehož chodu se významně podílejí všechny součástky. Návrat k dobrým časům je zde!

A hovoříme-li o strukturální vyváženosti, nelze pominout ani širší kontext, zahrnující i data, která byla zveřejněna na počátku tohoto týdne. Raketový růst HDP a sílící spotřebitelská poptávka se doposud nepodepsaly po vzlínání inflace, což lze považovat za jev zřejmě časově přechodný. A nízká čísla - i v celoevropském srovnání - míry nezaměstnanosti bez dodatečných strukturálních opatření již dále níže nepůjdou a naplnění výrazně rostoucího počtu nových pracovních příležitostí nepřinesou. Selhání trhu práce tak může zásadním způsobem zkomplikovat nadějně se rozjíždějící růstovou trajektorii. A pokud ještě centrální banka uskuteční v dohledné době odchod od své politiky kursového závazku, k čemuž by jí nynější síla makroekonomických fundamentů mohla nabádat, budeme velmi blízko nechtěné možnosti připomenout si období let 2006 - 2007, kdy nadmíru silný kurs a chronický nedostatek pracovních sil schopných naplnit dynamicky rostoucí počet nově vytvářených pozic, představoval pro podnikatelský sektor závažnou překážku. Touto notickou bychom si měli toliko uvědomit, že i v čase všeobecné ekonomické příznivosti mohou existovat rizika, která se mohou velmi rychle stát nezvanou skutečností.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

 

 

Vydáno: 18.8.2015

Autor: HK ČR

Autor: 
HK ČR
Kategorie: