Farmářské slavnosti 14. 9. ve Všeni u Turnova

Rodina Lyerova se zaměřila na chov koní, jejich rekreační využití a agroturistiku. Při Farmářských slavnostech si zde můžete prohlédnout stáje, svézt děti na koních, potěšit se ukázkami jezdeckých dovedností členů místního klubu, chovatelskou přehlídkou nebo si prohlédnout výstavku dokumentů z historie dvora, která je v podstatě historií selského stavu v Čechách za uplynulých více než 100 let.

Program akce

? Prohlídka ekologické farmy, která se specializuje na chov koní pro sportovní   a  rekreační účely, ubytování, pořádání dětských táborů a jezdecké kurzy
? Možnost svezení dětí na koních v průběhu celého dne
? Možnost zakoupení kvalitních produktů a výrobků z farem
? Farmářská stezka - 8 naučných stanovišť her a kvízů o farmaření a životě na
  venkově pro děti i dospělé
? První zemědělci v Čechách - 5 naučných stanovišť, která přibližují dětem
  dobu Neolitu - pečení pšeničné placky, skolení kance a další
? Řemeslná stezka - 3 stanoviště naučné stezky o řemeslech včetně výroby
  slaměné panenky
? Mensa stezka v korunách stromů
? Vodní hrátky s loděmi v korytech
? Interaktivní dílny - děti si naplní pytlíček vonnými purpurami, vytvoří si 
  podzimní dekoraci pomocí ubrouskové metody (decoupage)
? Hrátkobraní - pohádkové doupě s čarodějnicí, mušle s pokladem, rýžování
  zlata, tetování na celé tělo a malování na obličej

Doprovodný program

11.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11.15 OVLÁDÁNÍ KONĚ - Parelliho metodou na dálku (10 min.)
11.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
12.00 DRUM CIRCLE - bubnování pro celou rodinu (30 min.)
12.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
13.00 TANEČNÍ WORKSHOP - letní rytmy pro děti i rodiče (20 min.)
13.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
14.00 VYSTOUPENÍ JEZDECKÉHO KLUBU - Dvůr Borčice (10 min.)
15.00 koncert skupiny RANGERS

V promostánku  Ministerstva zemědělství na Farmářských slavnostech naleznete spoustu zajímavých informací, publikací, a také zde můžete soutěžit o užitečné ceny pro děti  i dospělé.

Plakát s programem akce je ke stažení zde: JPG

Více informací:  Farmářské slavnosti na statku rodiny Lyerů

 

 

Vydáno: 6.9.2013

Autor: ÚZEI, Agronavigátor

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: