Evropská komise schválila účetní závěrku Státního zemědělského intervenčního fondu

Účetní závěrku každoročně schvaluje Evropská komise. Jedná se o poměrně složitou proceduru, kdy jsou všechny částky vykázané platebními agenturami EU podrobovány pečlivému zkoumání. V každém členském státě musí být alespoň jedna akreditovaná platební agentura, která má oprávnění přijímat žádosti zemědělců o dotace a zároveň má také povinnost udržovat celý systém v chodu, vykazovat do Bruselu vyplacené a zpětně získané prostředky a kontrolovat, zda zemědělci neporušují pravidla. V České republice tuto činnost zajišťuje SZIF.

Účetní závěrka za rok 2014 se vztahuje k období od 16. října 2013 do 15. října 2014. Zkoumá výdaje ze dvou fondů určených pro zemědělce, a to: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).

Za uvedené období Komise uznala České republice v rámci fondu EZZF, který je určen především pro platby za obhospodařovanou plochu, částku ve výši téměř 23 miliard Kč. Pro EZFRV, zaměřený především na aktivity spojené s rozvojem venkova, to bylo téměř 9 miliard Kč. Jedná se o částky snížené o sankce či neoprávněné vyplacené dotace, které se vrací zpátky do unijního rozpočtu, zároveň se zde neobjevují dotace z národních zdrojů.

Schválení účetní závěrky není zdaleka samozřejmost. V prvním schvalovacím kole pro oba fondy neprošlo 13 platebních agentur.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Vydáno: 12.6.2015
Autor: SZIF
Autor: 
AK - Apic.cz
Kategorie: