Energetická sekce HK ČR: Vítáme konstruktivní přístup ERÚ k vypsání podpory pro rok 2016, který úřad nakonec zvolil

„Rád bych byl přesvědčen, že ke konečnému konstruktivnímu řešení celé problematiky podpory pro rok 2016 přispěly i aktivity a urgence posledních týdnů, a to nejen ze strany Hospodářské komory,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. 
Vypsáním podpory však práce zdaleka nekončí. „Proto Hospodářská komora vyzývá všechny dotčené státní orgány a instituce, aby efektivně spolupracovaly na získání chybějící notifikace podpory pro ty podporované zdroje energie, pro které je potřeba. Jen tak mohou získat investoři dlouhodobou jistotu pro své investice,“ řekl dále Vladimír Dlouhý.
„Doposud se v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie nadělala řada chyb a to se již nesmí opakovat. Nesmíme ale přitom zapomenout, že investorům, kteří v dobré víře investovali do rozvoje obnovitelných zdrojů, by měl být poskytnut nezbytný prostor a podmínky je za rozumných ekonomických podmínek provozovat, jak to předpokládá zákon o podporovaných zdrojích energie,“uzavřel předseda Energetické sekce HK ČR Václav Hrabák.

 

Vydáno: 7.1.2016

Autor: HK ČR

Autor: 
Hospodářská komora ČR
Kategorie: