EFSA: Vědecká strategie 2012-2016

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svůj návrh na zaměření vědecké činnosti v období let 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany v členských státech Evropské unie.

Výzkumné programy EFSA jsou stanovovány od r. 2002, kdy byl úřad založen. V minulých obdobích se výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring trhu. Součástí zpracovaného návrhu Vědecké strategie 2012 – 2016 je přehled oblastí, na které se výzkum EFSA zaměřuje.

Nová strategie výzkumu je zaměřena na čtyři klíčové problematiky: další vývoj vědecké úrovně EFSA, jeho nezávislosti, otevřenosti, transparentnosti a citlivosti; optimalizace využívání evropské kapacity hodnocení rizik; vývoj a harmonizace metodik hodnocení rizik a zaměření na rizika související s potravinami a posílení vědecké základny pro hodnocení rizik a jejich monitoring.

Strategie musí navazovat na plán pro období 2009 – 2013 a projít procesem konzultací s vlastním pracovním týmem, s partnerskými evropskými institucemi, s národními úřady, s Vědeckým výborem a Poradním sborem EFSA. 

Závěry z konzultací budou zpracovány do zprávy a v rámci možností zapracovány do revidovaného návrhu, který bude projednán na představenstvu EFSA tak, aby byla strategie přijata do konce roku 2011.

Návrh strategie vědeckého výzkumu můžete najít na webových Otevírá se do nového okna. stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.