Den otevřených dveří v ZOD Zálší

Program:

-prodej regionálních potravin, bohaté občerstvení, živá kapela
-lidová řemesla
-naučný koutek o zemědělství
-prezentace partnerských firem
-prohlídka bioplynové stanice
-výstava zemědělských strojů
-představení sokolníků
-ukázka drobného hospodářského zvířectva
-šlapací traktůrek
-dojení z umělého vemene
-zemědělská naučná stezka
-komentovaná prohlídka kravína, ukázka dojírny, telat
-informace o chovu skotu

Akce je pořádána v rámci osvětového projektu pro děti „Zemědělství žije!“

Den otevřených dveří v ZOD Zálší:  Plakát, informace

www.zalsi.cz
www.zemedelstvizije.cz

 

 

 

Vydáno: 6.9.2013

Autor: ÚZEI, Agronavigátor

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: