Biodegradovatelné obaly a balení potravin

 
Přednáška pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 28. května 2013, od 14 hod. na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 414.

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., VŠCHT, Ústav konzervace potravin

P O Z V Á N K A

 

Pořadatel:

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA - Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS,

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

 

Kontakty:

Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské

ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75

 

 

 

Zdroj: ÚZEI, Agronavigátor.cz

Vydáno: 22.5.2013

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)