20 let Fóra zdravé výživy připomene Celostátní odborná konference

„Po roce 1989 se začal měnit jídelníček české populace k lepšímu. Chyběly ale relevantní informace, proto se skupina odborníků na výživu domluvila a pod názvem Fórum zdravé výživy začala aktivně odpovídat na množící se otázky v oblasti zdraví, jeho prevence a zdravé výživy. Cílem bylo a je pozitivně ovlivňovat životní styl české populace, a to prostřednictvím aktivit jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost, navíc v úzké spolupráci s médii“,uvádí prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., zakládající člen a poté dlouholetý předseda FZV, a dodává: „Zpočátku jsme se orientovali především na riziko kardiovaskulárních nemocí, v poslední době je náš záběr mnohem širší“.

FZV vedle pravidelné medializace relevantních a aktuálních témat, vydává publikace s praktickými radami i aktuálním informacemi z oblasti prevence nejčastěji se vyskytujících onemocnění. Velký zájem byl v minulosti o informační materiály, nyní jsou to publikace „Zdravá výživa pro každý den „ a „140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách“. V pořadí třetí publikace z oblasti prevence civilizačních onemocnění, obohacená i o receptovou část, vyjde do konce letošního roku. Za 20 let působení FZV jeho členové poskytli podklady, rozhovory, uspořádali tisková setkání či zpracovali články pro přibližně 5000 příspěvků v tisku, rozhlase i televizi. Uspořádalo či se podílelo na několika desítkách odborných konferencí. Na on-line poradnu se obrátilo více než 2000 lidí se svými dotazy. Mezi témata s největší odezvou patřily mýty o výživě, pravda o biopotravinách, recenze knih o výživě na českém trhu či problematika tuků a mléčných výrobků ve výživě.

Fórum zdravé výživy se zaměřuje také na spolupráci s dalšími odborníky a odbornými společnostmi. Společné projekty jsou v posledních letech realizovány ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu, Českou angiologickou společností, Společností pro výživu, Poradenským centrem Výživa dětí, společností STop OBezitě, se sekcí Výživy a nutriční péče České asociace sester či Českou lékařskou komorou, zdůrazňuje MUDr. Jan Piťha, CSc., předseda FZV a zároveň vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM.

A co se za dobu fungování FZV změnilo ve výživě naší populace?„Když se podíváme, jaké potraviny lidé kupují dnes a jaké před dvaceti lety, vidíme veliký rozdíl. Zlepšila se dostupnost zeleniny a její konzumace roste. Mírně vzrostla i spotřeba ryb, klesla spotřeba másla, které je v posledních letech nahrazeno rostlinnými oleji a tuky. Ze zdravotních aspektů můžeme pozorovat pokles koncentrace cholesterolu v krvi celé populace, podstatně méně lidí umírá na infarkt myokardu v pozdějším věku, i když se jedná stále o nejčastější příčinu úmrtí u nás. Zčásti tento jen souvisí s lepší diagnostikou, s léčbou hypercholesterolémie a hypertenze, ale i s invazivní kardiologií a lepší péčí o lidi, kteří již infarkt dostanou“, uvádí MUDr. Piťha a zároveň dodává, že stále hodně práce je v oblasti prevence obezity a diabetu.

Celostátní odbornou konferenci „Mýty a trendy ve výživě“ u příležitosti 20. výročí FZV, pořádá 15. října 2014 Fórum zdravé výživy ve spolupráci s Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM a se Sekcí výživy a nutriční péče při České asociaci sester (VNP ČAS). Připomenut bude také Světový den výživy, který se slaví den poté, tedy 16. října 2014. Na konferenci se sejde bezmála 200 odborníků na výživu z celé České republiky. „Stěžejními tématy, která se budou prolínat prakticky všemi odbornými sděleními konference, jsou mýty a trendy ve výživě. Programem zazní odborná diskuze např. kolem mýtů o kávě, o mléce a mléčných výrobcích či trendech ve výživě diabetiků, tedy témata, s nimiž Fórum zdravé výživy intenzivně pracuje již od svého vzniku. Přednášet budou členové organizujících odborných uskupení a také přizvaní odborníci. Závěry konference budou k dispozici nawww.fzv.cz i facebookové stránce našeho sdružení,“ informuje Bc. Tamara Starnovská, členka FZV a zároveň předsedkyně Sekce VNP ČAS.

program Celostátní odborné konference najdete zde

 

 

Vydáno: 15.10.2014

Autor: Fórum zdravé výživy

Autor: 
Fórum zdravé výživy